Các lỗi vi phạm giao thông bị tạm giữ ô tô 7 ngày

Các lỗi vi phạm giao thông bị tạm giữ ô tô 7 ngày

Không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ, điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy… là 2 trong số những lỗi bị tạm giữ ô tô đến 7 ngày.

Cụ thể, theo Điều 78 Nghị định 46/2016/NĐ-CP, cơ quan chức năng được phép tạm giữ ô tô 7 ngày trong trường hợp người điều khiển vi phạm:

- Không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ;

- Không chấp hành yêu cầu kiểm tra về chất ma túy của người thi hành công vụ.

- Điều khiển xe lạng lách, đánh võng; chạy quá tốc độ đuổi nhau trên đường bộ; dùng chân điều khiển vô lăng xe khi xe đang chạy trên đường;

Kiểm tra nồng độ cồn khi lái xe
Kiểm tra nồng độ cồn khi lái xe

- Điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy.

- Điều khiển xe không gắn biển số (đối với loại xe có quy định phải gắn biển số).

- Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt qua mức cho phép.

- Thực hiện hành vi cản trở hoặc không chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ.

- Điều khiển xe có Giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường nhưng đã hết hạn sử dụng dưới 01 tháng.

- Điều khiển xe lắp đặt, sử dụng còi vượt quá âm lượng theo quy định.

- Điều khiển xe không đủ hệ thống hãm hoặc có đủ hệ thống hãm nhưng không có tác dụng, không đúng tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật.

Điều khiển xe gắn biển số không đúng quy định
Điều khiển xe gắn biển số không đúng với Giấy đăng ký xe

- Có Giấy phép lái xe nhưng đã hết hạn sử dụng dưới 06 tháng.

- Không có Giấy phép lái xe hoặc sử dụng Giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp, Giấy phép lái xe bị tẩy xóa.

- Điều khiển xe gắn biển số không đúng với Giấy đăng ký xe hoặc biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp.

- Điều khiển xe không có Giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (đối với loại xe có quy định phải kiểm định, trừ xe đăng ký tạm thời) hoặc có nhưng đã hết hạn sử dụng từ 01 tháng trở lên.

- Sử dụng Giấy chứng nhận, tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, Giấy đăng ký xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc sử dụng Giấy đăng ký xe không đúng số khung, số máy; sử dụng Giấy đăng ký xe, Giấy chứng nhận, tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường bị tẩy xóa.

Tin khác