Đội mũ bảo hiểm không cài quai thì bị xử phạt như thế nào?

Đội mũ bảo hiểm không cài quai thì bị xử phạt như thế nào?

Người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy phải đội mũ bảo hiểm có cài quai đúng quy cách. Nếu không chấp hành đúng sẽ bị xử phạt.

Theo Luật giao thông đường bộ quy định người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô hai bánh, mô tô ba bánh, xe gắn máy, xe đạp máy, phải đội mũ bảo hiểm và cài quai đúng quy cách. Như vậy người điều khiển phương tiện sẽ bị phạt lỗi nếu đội mũ bảo hiểm không cài quai.

Theo Thông tư số 23 Bộ công an vừa ban hành (có hiệu lực từ 13/11/2018), hành vi đội MBH nhưng không cài quai sẽ bị coi như không đội MBH và bị xử phạt.

xử phạt đội mũ bảo hiểm
Người điều khiển phương tiện sẽ bị phạt lỗi nếu đội mũ bảo hiểm không cài quai

Cụ thể, theo Nghị định 46/2016/NĐ-CP, cụ thể, tại điểm i, k Khoản 3 Điều 6:

i) Người điều khiển, người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” hoặc đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” không cài quai đúng quy cách khi tham gia giao thông trên đường bộ.

k) Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” hoặc đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” không cài quai đúng quy cách, trừ trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu, trẻ em dưới 06 tuổi, áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật.

Như vậy, với 2 lỗi trên thì mức hình phạt của mỗi lỗi là từ 100 nghìn đồng đến 200 nghìn đồng. Vậy, Đồng chí CSGT xử lý hành vi vi phạm của bạn với hành vi chở người ngồi sau đội mũ bảo hiểm không cài quai đúng quy cách với tổng mức phạt là 300 nghìn đồng hoàn toàn đúng với quy định của pháp luật.

Tin khác