Giá xăng giảm hay tăng trong đợt điều chỉnh ngày 16/8/2019?

Giá xăng giảm hay tăng trong đợt điều chỉnh ngày 16/8/2019?

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa thông báo điều chỉnh giá xăng dầu định kỳ.

Theo đó, giá xăng E5RON92 giảm 544 đồng/lít; xăng RON95-III giảm 514 đồng/lít; các loại dầu diesel 0.05S giảm 519 đồng/lít; dầu hỏa giảm 570 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S giảm 1.855 đồng/kg.

Vậy là, sau khi điều chỉnh, giá xăng E5RON92 không cao hơn 19.358 đồng/lít; xăng RON95-III không cao hơn 20.405 đồng/lít.

Các loại dầu diesel 0.05S không cao hơn 16.504 đồng/lít; dầu hỏa không cao hơn 15.396 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 14.072 đồng/kg.

Giá xăng
Giá xăng giảm nhẹ trong đợt điều chỉnh ngày 16/8

Thời gian điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quy định nhưng không muộn hơn 15h ngày 16/8/2019.

Mức giảm này nhờ quyết định của Liên Bộ Công Thương - Tài chính khi thực hiện giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với xăng E5RON92 ở mức 100 đồng/lít; trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng RON95 và các loại dầu ở mức 500 đồng/lít, đồng thời không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Tin khác