Giá xăng giảm mạnh trong tháng 6/2019

Giá xăng giảm mạnh trong tháng 6/2019

TCCTGiá xăng dầu trong nước giảm lần thứ 3 liên tiếp, kể từ 15 giờ hôm nay, 17/6/2019, mỗi lít xăng E5RON92 giảm 986 đồng/lít, dầu diesel 0.05S giảm 737 đồng/lít.

Liên Bộ Công thương - Tài chính vừa đưa ra quyết định điều hành giá xăng dầu theo chu kỳ tính giá 15 ngày, kể từ 15 giờ hôm nay, 17/6/2019.

Theo liên bộ, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước ngày 17.6 là 64,283 USD/thùng xăng RON92 (dùng để pha chế xăng E5RON92), giảm 9,007 USD/thùng so với kỳ trước; 66,017 USD/thùng xăng RON95, giảm 9,141 USD/thùng so với kỳ trước; 72,713 USD/thùng dầu diesel 0.05S, giảm 8,589 USD/thùng so với kỳ trước; 72,874 USD/thùng dầu hỏa, giảm 7,857 USD/thùng so với kỳ trước và 381,093 USD/tấn dầu mazút 180CST 3.5S, giảm 33,301 USD/tấn so với kỳ trước.  

Giá xăng giảm lần thứ 3 liên tiếp
Giá xăng giảm lần thứ 3 liên tiếp

Do đó, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định thực hiện tăng mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với xăng E5RON92 lên mức 300 đồng/lít.

Trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng RON95 và các loại dầu lên mức 900 đồng/lít,kg, đồng thời không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu.

Sau khi thực hiện việc trích lập, chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu nêu trên, liên bộ quyết định điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau: xăng RON95-III giảm 1.085 đồng/lít, xăng E5RON92 giảm 986 đồng/lít, dầu diesel 0.05S giảm 737 đồng/lít, dầu hỏa giảm 614 đồng/lít và dầu ma zút 180CST 3.5S giảm 239 đồng/kg. 

Giá xăng giảm đồng loạt trong tháng 6/2019
Giá xăng giảm đồng loạt trong tháng 6/2019

Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường từ 15 giờ hôm nay như sau: xăng E5RON92 không cao hơn 19.233 đồng/lít, xăng RON95-III không cao hơn 20.134 đồng/lít, dầu diesel 0.05S không cao hơn 16.657 đồng/lít, dầu hỏa không cao hơn 15.611 đồng/lít và dầu mazút 180CST 3.5S không cao hơn 15.115 đồng/kg.

Tại lần điều chỉnh gần nhất ngày 1.6, giá xăng dầu khi đó đã giảm nhẹ với mức giảm của xăng RON95-III là 380 đồng/lít, xăng E5RON92 giảm 269 đồng/lít, dầu diesel 0.05S giảm 220 đồng/lít, dầu hỏa giảm 197 đồng/lít, dầu mazút180CST 3.5S giảm 182 đồng/kg.

Tin khác