Grab ra ứng dụng chọn xe trên đường như 'xe ôm'

Grab ra ứng dụng chọn xe trên đường như 'xe ôm'

Grab đang triển khai thử nghiệm GrabNow, một dịch vụ cho chọn xe theo cách mới dành cho một số khách hàng nhất định tại Hà Nội và TP.HCM.

Theo Grab, dịch vụ này cho phép người dùng chọn bất cứ tài xế GrabBike nào trên đường rồi chọn cách đặt xe với chính tài xế đó.

Hiện tại, ứng dụng này mới chỉ dành cho một số khách hàng dùng Android và iOS nhận được chức năng GrabNow.

Với ứng dụng trước đây của Grab, chỉ khi khách hàng đặt xe thì ứng dụng mới kết nối với các tài xế ở gần đó. Tức là chỉ có ứng dụng với tìm được tài xế, hành khách không có cách nào khác để kết nối với người lái xe.

Grab thêm tính năng mới giúp khách hàng bắt xe Grab như "xe ôm"
Grab thêm tính năng mới giúp khách hàng bắt xe Grab như "xe ôm"

Còn với GrabNow, khách có thể chủ động gọi một tài xế ngay bên cạnh, chọn kết nối với tài xế. Trên ứng dụng điện thoại của tài xế Grab này sẽ xuất hiện một mã PIN gồm 6 ký tự, hành khách chỉ việc gõ 6 ký tự này điền vào ứng dụng trên điện thoại của mình là xác nhận việc đặt xe.

Ứng dụng này cũng đảm bảo những quyền lợi trong chuyến đi như mọi chuyến xe Grab như trước đây.

Hình thức này sẽ giúp hành khách và cả tài xế Grab tiết kiệm được thời gian "Book" (Đặt xe) trong một số tình huống, giống như khách bắt "xe ôm" truyền thống.

Đây cũng là tính năng đã được Grab thử nghiệm tại Indonesia.

Tin khác