Hơn 200 nghìn xe quá đăng kiểm tại Việt Nam, xử lý thế nào?

Hơn 200 nghìn xe quá đăng kiểm tại Việt Nam, xử lý thế nào?

Các phương tiện xe cơ giới trong đó có ô tô quá hạn đăng kiểm trên 30 ngày sẽ bị xử lý nếu lực lượng tuần tra phát hiện ra.

Theo báo cáo của Cục Đăng kiểm Việt Nam, trên địa bàn cả nước có 244.006 xe cơ giới quá hạn kiểm định trên 30 ngày tính tại thời điểm tháng 10 vừa qua (trong đó có 61.768 xe con, 14.037 xe khách, 156.005 xe tải và chuyên dùng và 12.196 xe loại khác).

Xe đến hạn đăng kiểm
Cả nước có 244.006 xe cơ giới quá hạn kiểm định trên 30 ngày tại thời điểm tháng 10

Để thực hiện nghiêm quy định về loại bỏ xe hết niên hạn sử dụng, kiểm soát xe quá hạn kiểm định tham gia giao thông, Cục Đăng kiểm đã chỉ đạo các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới thống kê, rà soát xe sẽ hết niên hạn của năm báo cáo Cục, Sở Giao thông Vận tải địa phương, thông báo cho chủ xe, lái xe chuẩn bị thực hiện quy định; phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc kiểm tra, xử lý xe hết niên hạn sử dụng.

“Hiện không có chế tài xử phạt khi xe quá hạn đến kiểm định, những xe này chỉ bị xử lý khi lực lượng tuần tra, kiểm soát phát hiện khi tham gia giao thông,” lãnh đạo Cục Đăng kiểm cho hay.

Xe quá hạn đăng kiểm
Trong năm 2018 dự kiến sẽ tiếp tục có 19.316 xe hết niên hạn sử dụng

Theo lãnh đạo Cục Đăng kiểm, Chỉ thị 29/CT-TTg ngày 16/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ đã giao trách nhiệm rõ ràng cho cơ quan kiểm soát các cấp chịu trách nhiệm tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý các đối tượng này. Trong Chỉ thị, Thủ tướng đã yêu cầu gắn trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan trong việc xử lý tình trạng xe hết niên hạn sử dụng trên địa bàn.

Trong năm 2018 dự kiến sẽ tiếp tục có 19.316 xe hết niên hạn sử dụng, trong đó xe tải là 17.540 xe; xe chở người từ 10 chỗ trở lên là 1.776 xe. Cục Đăng kiểm đã công khai danh sách các xe sẽ hết niên hạn sử dụng vào 1/1/2019 tại trang thông tin điện tử của Cục, công khai danh sách xe của các tỉnh tại các đơn vị đăng kiểm tại địa phương để phối hợp tuyên truyền vận động chủ xe có kế hoạch thay thế xe sẽ hết niên hạn sử dụng.

Bộ Giao thông Vận tải vừa có Công văn gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc xử lý nghiêm đối với các phương tiện giao thông hết niên hạn sử dụng hoặc quá hạn kiểm định nhưng vẫn tham gia giao thông.

Tin khác