Mức xử phạt không đội mũ bảo hiểm theo quy định là bao nhiêu?

Mức xử phạt không đội mũ bảo hiểm theo quy định là bao nhiêu?

Việc vi phạm luật giao thông là điều khó tránh khỏi khi tham gia giao thông hàng ngày. Trong đó phổ biến nhất là lỗi không đội mũ bảo hiểm. Vậy mức xử phạt không đội mũ bảo hiểm là bao nhiêu?

Theo luật giao thông đường bộ quy định người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô hai bánh, mô tô ba bánh, xe gắn máy, xe đạp máy, phải đội mũ bảo hiểm và cài quai đúng quy cách. Như vậy người điều khiển phương tiện sẽ bị phạt lỗi nếu không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe mô tô hai bánh, mô tô ba bánh, xe gắn máy…

không đội mũ nảo hiểm khi tham gia giao thông
Không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe gắn máy sẽ bị xử phạt theo quy định

Căn cứ theo quy định tại Điểm d và đ Khoản 4 Điều 8 Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt về xử phạt người điều khiển, người ngồi trên xe đạp máy, người điều khiển xe thô sơ khác vi phạm quy tắc giao thông đường bộ như sau:

“4. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

[…] d. Người điều khiển, người ngồi trên xe đạp máy không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy hoặc đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy không cài quai đúng quy cách khi tham gia giao thông trên đường bộ;

đ. Chở người ngồi trên xe đạp máy không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” hoặc đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” không cài quai đúng quy cách, trừ trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu, trẻ em dưới 06 tuổi, áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật.”

Lỗi không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông
Người ngồi trên xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm cũng sẽ bị xử phạt theo quy định

Đối với xe máy:

Căn cứ theo quy định tại Điểm i và k Khoản 3 Điều 6 Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt về xử phạt người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe máy vi phạm quy tắc giao thông đường bộ như sau:

“3. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

[…] i. Người điều khiển, người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” hoặc đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” không cài quai đúng quy cách khi tham gia giao thông trên đường bộ;

k. Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” hoặc đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” không cài quai đúng quy cách, trừ trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu, trẻ em dưới 06 tuổi, áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật.”.

Tóm lại, với việc vi phạm nhiều lỗi cùng một lúc, người điều khiển giao thông sẽ bị phạt tiền với tổng mức phạt của tất cả các hành vi. Tuy nhiên, để biết chính xác số tiền phạt là bao nhiêu cần xác định chính xác số người không đội mũ bảo hiểm.

 

Tin khác