Ô tô có được đăng kiểm trong thời gian cách ly xã hội?

Ô tô có được đăng kiểm trong thời gian cách ly xã hội?

Trong cách ly toàn xã hội, không ít chủ phương tiện thắc mắc về việc trung tâm đăng kiểm có ngừng hẳn việc kiểm định xe trong thời gian này hay không?

Theo đó, Cục Đăng kiểm Việt Nam (Bộ GTVT) đã có văn bản số 996/ĐKVN-VAR yêu cầu các Trung tâm đăng kiểm trong cả nước duy trì hoạt động để phục vụ kiểm định xe cơ giới đối với các trường hợp cấp bách, cần thiết trong thời gian cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị 16/TTg của Thủ tướng Chính phủ đến hết ngày 15/4.

Quảng cáo

Cụ thể, Cục Đăng kiểm Việt Nam yêu cầu các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới bố trí nhân lực để duy trì hoạt động kiểm định ở mức tối thiểu, nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách, cần thiết của người dân và xã hội. Trong quá trình kiểm định đảm bảo đầy đủ các biện pháp nghiêm ngặt để phòng chống dịch COVID-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

đăng kiểm
Các Trung tâm đăng kiểm trong cả nước duy trì hoạt động để phục vụ kiểm định xe cơ giới đối với các trường hợp cấp bách, cần thiết trong thời gian cách ly toàn xã hội
Quảng cáo

Thông tin với báo chí, ông Trần Kỳ Hình, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, trong thời gian thực hiện cách ly toàn xã hội, các Trung tâm đăng kiểm trên toàn quốc vẫn phải bố trí lãnh đạo, nhân lực để giải quyết kiểm định đối với các trường hợp xe cơ giới phục vụ nhu cầu cấp bách, cần thiết, chẳng hạn như xe cấp cứu, thuốc men, cứu hỏa, phòng chống thiên tai, vận chuyển lương thực, thực phẩm…

Bên cạnh đó, đặc thù các quy trình kỹ thuật đăng kiểm xe cơ giới không thể thực hiện từ xa hoặc ứng dụng công nghệ thông tin, mà phải kiểm tra trực tiếp tại các Trung tâm đăng kiểm.

Như vậy, phương tiện của bạn nếu thuộc các thành phần trên thì vẫn có thể được đăng kiểm trong thời gian cách ly toàn xã hội.

Tin khác