Quãng đường phanh của xe container là bao xa?

Quãng đường phanh của xe container là bao xa?

So với xe con, những loại xe chở hàng nặng, như xe container, xe tải lớn, xe buýt, cần quãng đường dài hơn để phanh dừng.

Bên cạnh đó, khoảng cách dừng an toàn còn phụ thuộc vào những yếu tố như tốc độ, điều kiện mặt đường, giao thông và thời tiết. Bên cạnh đó, sức khỏe, sự tập trung và tốc độ phản ứng của tài xế cũng tác động tới quãng đường phanh dừng.

Trên mặt đường khô ráo, một xe tải chạy ở tốc độ 60km/h cần 81m để phanh dừng, trong khi xe con chỉ mất 32m. Ở tốc độ 100km/h, quãng đường với xe container phanh dừng là 185m, của xe con là 76m. 

Tổng quãng đường dừng xe chính là quãng đường tài xế cần để nhận thức được nguy hiểm, sau đó phản ứng lại bằng cách đạp chân phanh và quãng đường mà xe trượt trên các bánh theo quán tính để dừng lại hoàn toàn.

Tin khác