Thủ tục đăng kiểm xe ô tô sắp được rút ngắn thời gian

Thủ tục đăng kiểm xe ô tô sắp được rút ngắn thời gian

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư 42/2018/TT-BGTVT về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định cũ trong lĩnh vực đăng kiểm.

Theo đó, thông tư mới của Bộ GTVT bãi bỏ loạt quy định về việc cung cấp bản sao chứng từ nhập khẩu có xác nhận của tổ chức, cá nhân nhập khẩu gồm Hóa đơn thương mại hoặc các giấy tờ tương đương, Tờ khai hàng hóa nhập khẩu trong hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo các quy định cũ.

Thủ tục đăng kiểm xe ô tô sẽ được rút ngắn, thuận tiện hơn cho cả cơ quan kiểm định lẫn chủ xe
Thủ tục đăng kiểm xe ô tô sẽ được rút ngắn, thuận tiện hơn cho cả cơ quan kiểm định lẫn chủ xe

Việc đơn giản hóa một số thủ tục trong các Bộ Hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng ATKT và BVMT đối với các xe nhập khẩu sẽ tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, sản xuất, xuất nhập khẩu các phương tiện xe cơ giới, xe gắn máy trong thời gian tới.

Ngoài ra, Thông tư mới của Bộ GTVT cũng rút ngắn thời hạn cấp các giấy từ chứng chỉ như sau:

- Rút ngắn thời hạn cấp Chứng chỉ chất lượng xe từ 5 ngày làm việc xuống còn 4 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra Xe thực tế và nhận đủ hồ sơ quy định tại Thông tư 89/2015/TT-BGTVT.

- Rút ngắn thời hạn cấp Giấy chứng nhận cải tạo từ 05 ngày làm việc xuống ngày còn 03 ngày làm việc, kể từ ngày xe cải tạo được nghiệm thu và đạt yêu cầu quy định tại Thông tư 89/2015/TT-BGTVT.

- Bãi bỏ bản sao chứng từ nhập khẩu có xác nhận của tổ chức, cá nhân nhập khẩu gồm Hóa đơn thương mại hoặc các giấy tờ tương đương, Tờ khai hàng hóa nhập khẩu trong hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường quy định tại Thông tư 31/2011/TT-BGTVT.

Thông tư 42/2018/TT-BGTVT bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15-10-2018.

Tin khác