TẠP CHÍ CÔNG THƯƠNG: CHUYÊN TRANG CÔNG NGHIỆP Ô TÔ - XE MÁY CARTIMES Về Tạp chí Công Thương

Hashtag: Kinh nghiệm sử dụng xe

Bài viết, video tư vấn kinh nghiệm sử dụng, bảo dưỡng, bảo quản, lau rửa máy móc và các thiết bị trên xe để ô tô, xe máy lâu hỏng, giữ giá. Cách lái xe để xe giữ được độ bền, xe không ăn xăng. Bài viết tư vấn cách tự chăm sóc xe tại nhà, cách đoán bệnh của ô tô xe máy bằng mùi, tiếng động.