Các mức phạt cho lỗi chạy quá tốc độ của ô tô và xe máy năm 2021

Các mức phạt cho lỗi chạy quá tốc độ của ô tô và xe máy năm 2021

Trong tất cả những lỗi vi phạm giao thông thì chạy quá tốc độ là lỗi thường gặp nhất. Chỉ cần một “cú nhích” ga nhẹ trong tícH tắc bạn có thể đã vượt quá tốc độ cho phép.

Căn cứ theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt thì:

Đối với ô tô

Quảng cáo
  • Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h;
  • Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h.
  • Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h;
  • Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 35 km/h.
chạy quá tốc độ
Trong tất cả những lỗi vi phạm giao thông thì chạy quá tốc độ là lỗi thường gặp nhất
Quảng cáo

Đối với xe máy

  • Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng đối với người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h;
  • Phạt tiền từ 600.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h;
  • Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h.

Tin khác