Công nghệ phục chế xe cũ nát: Jaguar E-Type từ 'đống sắt vụn' đến đẹp long lanh

Công nghệ phục chế xe cũ nát: Jaguar E-Type từ 'đống sắt vụn' đến đẹp long lanh

Chiếc Jaguar E-Type 4.2 từ năm 1965 nát như một đống sắt vụn được một công ty chuyên phục chế xe của Tây Ban Nha hồi sinh kỳ diệu.

Dưới đây là những hình ảnh so sánh cho thấy quá trình lao động phục chế xe cũ nát "thần kỳ" của những người thợ.

 

Quảng cáo

 

Quảng cáo

 

 

 

 

 

 Xe Jaguar E-Type 1965

Quảng cáo

 Xe Jaguar E-Type 1965

 Xe Jaguar E-Type 1965

 Xe Jaguar E-Type 1965

 Xe Jaguar E-Type 1965

 Xe Jaguar E-Type 1965

 Xe Jaguar E-Type 1965

 Xe Jaguar E-Type 1965

 Xe Jaguar E-Type 1965

 Xe Jaguar E-Type 1965

Giấy chứng nhận xe cổ phục chế
Giấy chứng nhận xe cũ được phục chế

Tin khác