Không có bảo hiểm ô tô, xe máy bắt buộc bị phạt bao nhiêu?

Không có bảo hiểm ô tô, xe máy bắt buộc bị phạt bao nhiêu?

Một trong những giấy tờ bắt buộc người lái xe phải đem theo khi tham gia giao thông là bảo hiểm bắt buộc. Nếu không đem đầy đủ, lái xe sẽ bị xử phạt.

Chủ xe cơ giới cần tham gia bảo hiểm bắt buộc

Theo Khoản 2 Điều 58 Luật Giao thông đường bộ 2008, người lái xe khi điều khiển phương tiện phải mang theo các giấy tờ sau:

- Đăng ký xe.

- Giấy phép lái xe đối với người điều khiển xe cơ giới.

- Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới.

- Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Đồng thời, Nghị định 103/2008/NĐ-CP cũng quy định rõ về việc chủ xe cơ giới phải tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới theo quy định tại Nghị định này. Như vậy, trong hợp người lái xe khi điều khiển phương tiện không có bảo hiểm bắt buộc sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

bảo hiểm ô tô xe máy
Người lái xe khi điều khiển phương tiện phải mang theo bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự.
Quảng cáo

Hiện nay, mức phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của phương tiện được quy định tại Thông tư 22/2016/TT-BTC. Mức phí bảo hiểm của một số xe phổ biến như sau (phí chưa bao gồm 10% VAT):

- Xe máy: 55.000 đồng (dưới 50cc) và 60.000 đồng (trên 50cc).

- Ôtô không kinh doanh vận tải dưới 6 chỗ: 437.000 đồng.

- Ôtô không kinh doanh vận tải từ 6 đến 11 chỗ ngồi: 794.000 đồng.

Mức xử phạt với ôtô, xe máy không có bảo hiểm bắt buộc

Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định cụ thể về mức phạt đối với ôtô, xe máy không có bảo hiểm bắt buộc.

Theo đó, người điều khiển xe môtô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe môtô và các loại xe tương tự xe gắn máy không có hoặc không mang theo Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực bị phạt tiền từ 100.000 - 200.000 đồng (trước đây phạt 80.000 - 120.000 đồng).

Người điều khiển xe ôtô, máy kéo và các loại xe tương tự xe ôtô không có hoặc không mang theo Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực bị phạt tiền từ 400.000 - 600.000 đồng.

Tin khác