Mức phạt lỗi không đội mũ bảo hiểm năm 2021 là bao nhiêu?

Mức phạt lỗi không đội mũ bảo hiểm năm 2021 là bao nhiêu?

Lỗi không đội mũ bảo hiểm 2021 khi tham gia giao thông đang ngày một phổ biến trong cộng đồng. Vậy mức phạt lỗi không đội mũ bảo hiểm năm 2021 là bao nhiêu?

Ai phải đội mũ bảo hiểm?

Khoản 2 Điều 30 Luật Giao thông đường bộ 2008 quy định:

Người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy phải đội mũ bảo hiểm có cài quai đúng quy cách.

Theo Nghị định 100, những đối tượng sau đây tham gia giao thông bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm (thì không bị xử phạt):

- Người điều khiển mô tô, xe gắn máy;

- Người điều khiển xe đạp máy, xe đạp điện;

- Người được chở trên xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, các loại xe tương tự xe mô tô, các loại xe tương tự xe gắn máy, xe đạp máy, xe đạp điện.

Tuy nhiên, Nghị định này loại trừ xử phạt lỗi không đội mũ bảo hiểm trong những trường hợp sau:

- Chở người bệnh đi cấp cứu;

Quảng cáo

- Chở trẻ em dưới 06 tuổi;

- Áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật.

lỗi không đội mũ bảo hiểm
Người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy phải đội mũ bảo hiểm có cài quai đúng quy cách

Mức phạt lỗi không đội mũ bảo hiểm

Từ ngày 01/01/2020, khi Nghị định 100 do Chính phủ ban hành bắt đầu có hiệu lực, mức phạt đối với vi phạm không đội mũ bảo hiểm tăng đáng kể so với Nghị định 46/2016/NĐ-CP trước đây. Cụ thể như sau:

Đối với người điều khiển xe máy, xe đạp điện

Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

  • Người điều khiển, người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” hoặc đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” không cài quai đúng quy cách khi tham gia giao thông trên đường bộ
  • Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” hoặc đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” không cài quai đúng quy cách, trừ trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu, trẻ em dưới 06 tuổi, áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật

Đối với người ngồi sau xe máy, xe đạp điện:

Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng

Tin khác