Nâng tiêu chuẩn khí thải đối với ô tô: Nhập khẩu xe cũ có còn dễ?

Nâng tiêu chuẩn khí thải đối với ô tô: Nhập khẩu xe cũ có còn dễ?

Thủ tướng Chính phủ vừa ra Quyết định nhằm quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với ô tô tham gia giao thông và ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu.

Quyết định số 16/2019 quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với ô tô tham gia giao thông và ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu nhằm thắt chặt hơn tiêu chuẩn khí thải. Đồng thời bãi bỏ điểm b khoản 1, khoản 2 Điều 6; Điều 7 của Quyết định số 249/2005/QĐ-TTg.

Cụ thể, ô tô lắp động cơ cháy cưỡng bức và ô tô lắp động cơ cháy do nén tham gia giao thông sản xuất trước năm 1999 được tiếp tục áp dụng Mức 1.

Quảng cáo

Ô tô lắp động cơ cháy cưỡng bức và ô tô lắp động cơ cháy do nén tham gia giao thông sản xuất từ năm 1999 đến hết năm 2008 áp dụng Mức 2 từ ngày 1/1/2021.

Với các ô tô lắp động cơ cháy cưỡng bức và ô tô lắp động cơ cháy do nén tham gia giao thông sản xuất sau năm 2008 áp dụng Mức 2 từ ngày 1/1/2020.

Tiêu chuẩn khí thải mới sẽ thắt chặt việc nhập khẩu xe cũ
Tiêu chuẩn khí thải mới sẽ thắt chặt việc nhập khẩu xe cũ
Quảng cáo

Về lộ trình áp dụng các mức tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu, ô tô lắp động cơ cháy cưỡng bức, động cơ cháy do nén đã qua sử dụng nhập khẩu áp dụng Mức 4 kể từ ngày 15/5/2019.

Trường hợp ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu có thời điểm mở tờ khai hàng hóa nhập khẩu theo Luật hải quan hoặc đã về đến cảng, cửa khẩu Việt Nam trước ngày 15/5/2019 thì được tiếp tục áp dụng quy định tại Quyết định số 249/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 5 năm 2019, không áp dụng đối với các loại xe ô tô của quân đội, công an phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh.

Đây được xem là biện pháp cần thiết nhằm cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường đang ngày càng nghiêm trọng, đặc biệt là tại các thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM.

Tin khác