Những quy định về vượt xe khi tham gia giao thông đúng cách

Những quy định về vượt xe khi tham gia giao thông đúng cách

Không phải ai cũng nắm rõ cách vượt xe đúng luật và an toàn, do đó bài viết sau đây sẽ chỉ rõ một số quy định cơ bản về vượt xe mà người tham gia giao thông cần biết.

Quy định về vượt xe khi tham gia giao thông được quy định chi tiết tại Điều 14 Luật Giao thông đường bộ 2008.

1. Xe xin vượt phải có báo hiệu bằng đèn hoặc còi.

2. Trong đô thị và khu đông dân cư từ 22h đến 5h chỉ được báo hiệu xin vượt bằng đèn.

3. Xe xin vượt chỉ được vượt khi không có chướng ngại vật phía trước, không có xe chạy ngược chiều trong đoạn đường định vượt, xe chạy trước không có tín hiệu vượt xe khác và đã tránh về bên phải.

quy định về vượt xe
Xe xin vượt phải có báo hiệu bằng đèn hoặc còi

4. Khi có xe xin vượt, nếu đủ điều kiện an toàn, người điều khiển phương tiện phía trước phải giảm tốc độ, đi sát về bên phải của phần đường xe chạy cho đến khi xe sau đã vượt qua, không được gây trở ngại đối với xe xin vượt.

5. Khi vượt, các xe phải vượt về bên trái, trừ các trường hợp sau đây thì được phép vượt bên phải:

- Khi xe phía trước có tín hiệu rẽ trái hoặc đang rẽ trái;

Quảng cáo

- Khi xe điện đang chạy giữa đường;

- Khi xe chuyên dụng đang làm việc trên đường mà không thể vượt bên trái được.

6. Không được vượt xe khi có một trong các trường hợp sau đây:

- Không bảo đảm các điều kiện quy định tại mục (3) nêu trên;

- Trên cầu hẹp có một làn xe;

- Đường vòng, đầu dốc và các vị trí có tầm nhìn hạn chế;

- Nơi đường giao nhau, đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt;

- Khi điều kiện thời tiết hoặc đường không bảo đảm an toàn cho việc vượt;

- Xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ.

Tin khác