Quá hạn tạm giữ, không đến nhận xe thì xử lý như thế nào?

Quá hạn tạm giữ, không đến nhận xe thì xử lý như thế nào?

Khi vi phạm các quy định về an toàn giao thông, ngoài việc bị xử phạt, người vi phạm còn có thể bị tạm giữ phương tiện trong nhiều trường hợp. Vậy quá hạn tạm giữ không đến nhận xe có sao không?

Theo Khoản 2 Điều 11 Nghị định 115/2013/NĐ-CP, cá nhân có phương tiện bị tạm giữ có nghĩa vụ nhận lại tang vật, phương tiện bị tạm giữ theo đúng thời hạn ghi trong quyết định tạm giữ.

Trong đó, thời gian tạm giữ đối với phương tiện thường là 7 ngày (theo Điều 82 Nghị định 100/2019/NĐ-CP).

xe bị tam giữ
Tạm giữ xe máy tại các bãi xe giữ xe vi phạm
Quảng cáo

Vì vậy, bạn phải đến nhận xe theo đúng thời hạn được quy định. Nếu quá thời hạn mà không đến lấy xe, xe máy của bạn có thể bị xử lý theo quy định tại khoản 8 Điều 1 Nghị định 31/2020/NĐ-CP như sau:

- Trong thời hạn 3 ngày, kể từ ngày hết thời hạn tạm giữ, nếu người vi phạm không đến nhận mà không có lý do chính đáng thì người ra quyết định tạm giữ phải thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng của trung ương hoặc địa phương nơi tạm giữ phương tiện và niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan của người có thẩm quyền tạm giữ;

- Hết 30 ngày, kể từ ngày niêm yết công khai, thông báo cuối cùng trên phương tiện thông tin đại chúng, nếu người vi phạm không đến nhận hoặc không xác định được người vi phạm thì người có thẩm quyền phải ra quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính để xử lý theo quy định của pháp luật.

Sau khi bị ra quyết định tịch thu, phương tiện được xác lập quyền sở hữu toàn dân và được xử lý theo trình tự, thủ tục quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản liên quan.

Tin khác