So sánh mức phạt vi phạm nồng độ cồn, ma túy trước và sau ngày 1/1/2020

So sánh mức phạt vi phạm nồng độ cồn, ma túy trước và sau ngày 1/1/2020

Kể từ ngày 1/1/2020, các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, sử dụng ma tùy khi lái xe ô tô tại Việt Nam sẽ bị phạt nặng hơn rất nhiều.

So sánh mức phạt vi phạm nồng độ cồn, ma túy trước và sau ngày 1/1/2020

Tin khác