Tín hiệu đèn đỏ có được phép quay đầu xe?

Tín hiệu đèn đỏ có được phép quay đầu xe?

Việc quay đầu xe khi đèn đỏ là điều pháp luật không cho phép. Theo quy định thì khi tín hiệu đèn đỏ được bật sáng thì phương tiện cần dừng trước “vạch dừng xe”.

Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tại Thông tư số 06/2016/TT-BGTVT thì đèn tín hiệu giao thông có ba màu chủ đạo: Đỏ, vàng, xanh với ý nghĩa cụ thể như sau:

  • Tín hiệu xanh: cho phép đi
  • Tín hiệu đỏ: báo hiệu phải dừng lại trước vạch dừng xe. Nếu không có vạch sơn “Vạch dừng xe”, thì phải dừng trước đèn tín hiệu theo chiều đi.
  • Tín hiệu vàng: báo hiệu sự thay đổi tín hiệu của đèn từ xanh sang đỏ. Tín hiệu vàng bật sáng, người điều khiển phương tiện phải cho xe dừng trước vạch sơn “Vạch dừng xe”. Nếu không có vạch sơn “Vạch dừng xe”, thì phải dừng phía trước đèn tín hiệu theo chiều đi. Trường hợp phương tiện đã tiến sát đến hoặc đã vượt quá vạch sơn“Vạch dừng xe”, nếu dừng lại sẽ nguy hiểm thì phải nhanh chóng đi tiếp ra khỏi nơi giao nhau.

Như vậy, khi gặp đèn tín hiệu màu đỏ thì phương tiện giao thông sẽ có nghĩa vụ dừng trước vạch dừng xe. Nếu không có vạch dừng thì phải dừng trước đèn tín hiệu chiều đi.

dừng đèn đỏ
Khi gặp đèn tín hiệu màu đỏ thì phương tiện giao thông sẽ có nghĩa vụ dừng trước vạch dừng xe

Đèn đỏ có được quay đầu xe không?

Những trường hợp không được phép quay đầu xe:

Trường hợp 1: Tại nơi có biển báo hiệu “cấm quay đầu xe”.

Trước đây (tức là trước ngày 01/11/2016), người tham gia giao thông phải chấp hành những quy định về báo hiệu đường bộ tại Quy chuẩn QCVN 41:2012/BGTVT. và khi thấy biển báo 123a “Cấm rẽ trái” hoặc biển số 123b “Cấm rẽ phải” thì xe cộ cũng không được phép quay đầu.

Tuy nhiên, khi Quy chuẩn QCVN 41:2016/BGTVT ban hành kèm theo Thông tư 06/2016/TT-BGTVT bắt đầu có hiệu lực từ 01/11/2016.

Quy chuẩn này quy định về biển cấm rẽ trái và cấm rẽ phải như sau:

Để báo cấm rẽ trái hoặc rẽ phải (theo hướng mũi tên chỉ) ở những vị trí đường giao nhau, phải đặt biển số P.123a “Cấm rẽ trái” hoặc biển số P.123b “Cấm rẽ phải”. Biển không có giá trị cấm quay đầu xe.

Biển có hiệu lực cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) rẽ sang phía trái hoặc phía phải trừ các xe được ưu tiên theo quy định.

Điều này có nghĩa rằng khi gặp biển cấm rẽ trái, tài xế vẫn được phép quay đầu xe.

vượt đèn đỏ
Khi có đèn đỏ sẽ không được phép quay đầu xe

Trường hợp 2: Tại nơi không có biển cho phép quay đầu

Trường hợp này sẽ áp dụng ở khu vực dân cư theo tinh thần của Điều 15 luật giao thông đường bộ 2008:

Quảng cáo

“3. Trong khu dân cư, người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng chỉ được quay đầu xe ở nơi đường giao nhau và nơi có biển báo cho phép quay đầu xe.”

Như vậy người điều khiển phương tiện trong khu dân cư thì sẽ chỉ được quay đầu trong 2 trường hợp:

- Nơi đường giao nhau;
- Nơi có biển báo cho phép quay đầu xe.

Trường hợp 3: Tại nơi có tín hiệu đèn đỏ

Việc quay đầu xe khi đèn đỏ là điều pháp luật không cho phép. Theo quy định thì khi tín hiệu đèn đỏ được bật sáng thì phương tiện cần dừng trước “vạch dừng xe”. Tất nhiên việc quay đầu sẽ buộc người điều khiển di chuyển xe qua vạch dừng chờ này và để cho xe đến nơi có thể quay đầu lại – hành động này sẽ bị CSGT xử phạt khi phát hiện.

Mức xử phạt đèn đỏ quay đầu xe là bao nhiêu?

Phần lớn những người quay đầu xe khi gặp đèn đỏ sẽ bị xử phạt với Lỗi vượt đèn đỏ bởi lẽ: Khi đèn đỏ được bật sáng thì người điều khiển cần cho xe dừng trước vạch dừng hoặc đèn đỏ đó.

Lỗi vượt đèn đỏ xe ô tô phạt bao nhiêu?

Đối với xe ô tô, mức xử phạt là từ 3 đến 5 triệu đồng theo quy định tại Khoản 5 Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP:

5. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông;

Lỗi vượt đèn đỏ xe máy phạt bao nhiêu?

Đối với xe ô tô, mức xử phạt là từ 600 đến 1 triệu đồng theo quy định tại Khoản 4 Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP:

4. Phạt tiền từ 600.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

e) Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông;

Tin khác