Trường hợp nào phải học, thi lại bằng lái xe?

Trường hợp nào phải học, thi lại bằng lái xe?

Tại điều 107, Luật giao thông đường bộ (sửa đổi) đã đưa ra dự thảo về quy định các trường hợp phải học, thi lại giấy phép lái xe (GPLX).

Cụ thể, theo Điều 107 của dự thảo Luật giao thông đường bộ (sửa đổi) về việc "Cấp, cấp lại, đổi và thu hồi GPLX quy định, người đạt kết quả kỳ sát hạch được cấp giấy phép lái xe đúng hạng đã được sát hạch.

Người đang trong thời gian chấp hành hoặc không chấp hành quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền với hình thức thu hồi, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe thì không được cấp giấy phép lái xe mới.

Quảng cáo
thi lại giây phép lái xe
Mới đây, Bộ GTVT đã đưa ra nhiều xuất mới liên quan việc cấp và thu hồi giấy phép lái xe.

Đặc biệt, trong dự thảo đã đề xuất 3 trường hợp mà tài xế sẽ bị thu hồi giấy phép lái xe:

Thứ nhất, GPLX bị tước quyền sử dụng từ 4 lần trở lên trong thời gian 3 năm.

Quảng cáo

Thứ hai, tổng thời gian bị tước quyền sử dụng trên 24 tháng.

Thứ ba, GPLX của người lái xe vi phạm các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ, người lái xe để xảy ra tai nạn giao thông từ mức nghiêm trọng trở lên.

Như vậy, đối với người vi phạm một trong 3 trường hợp trên, phải được sát hạch lại sau thời gian ít nhất 12 tháng kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt nếu muốn cấp lại giấy phép lái xe.

 

Tin khác