Xe bán tải tăng giá cả chục triệu đồng từ ngày mai (10/4)

Xe bán tải tăng giá cả chục triệu đồng từ ngày mai (10/4)

Từ ngày mai (10/4), khách hàng mua xe bán tải sẽ phải chi thêm hàng chục triệu để nộp lệ phí trước bạ theo quy định mới.

Kể từ ngày 10/4 tới đây, xe bán tải sẽ chính thức áp dụng mức thu lệ phí trước bạ mới, bằng 60% so với xe con. Như vậy sau khi áp dụng mức lệ phí trước bạ mới, xe bán tải sẽ phải nộp mức 6% (Hà Nội là 7,2%) thay vì chỉ 2% như xe tải.

Xe bán tải Mitsubishi
Mức thu lệ phí trước bạ mới đối với xe bán tải bằng 60% so với xe con
Quảng cáo

Tăng mức thu lệ phí trước bạ xe bán tải khiến giá lăn bánh dòng xe này tăng mạnh lên tới cả vài chục triệu đồng.

Cụ thể, theo Nghị định 20/2019, ô tô vừa chở người, vừa chở hàng (Ô tô pick-up chở hàng) có khối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông nhỏ hơn 1.500 kg và có từ 5 chỗ ngồi trở xuống, ô tô tải VAN có khối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông nhỏ hơn 1.500 kg nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu bằng 60% mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống.

Xe Mazda BT-50 mới
Lệ phí trước bạ lần đầu áp dụng đối xe bán tải, xe VAN sẽ là 6% từ ngày mai
Quảng cáo

Mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống là 10%. Trường hợp cần áp dụng mức thu cao hơn cho phù hợp với điều kiện thực tế tại từng địa phương, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định điều chỉnh tăng nhưng tối đa không quá 50% mức này (tức không quá 15%).

Với quy định trên, lệ phí trước bạ lần đầu áp dụng đối xe bán tải, xe VAN sẽ là 6% từ ngày mai. Một số trường hợp mức thu có thể cao hơn, nhưng không quá 9%.

Quảng cáo
Xe bán tải Ford Ranger
Mức thu lệ phí trước bạ đối với xe bán tải trước đây là 2%

Hiện tại, Nghị định 140/2016 quy định: Mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, các loại xe tương tự mức thu, trong đó có xe bán tải, xe VAN là 2%.

Như vậy, từ ngày mai (10/4/2019), lệ phí trước bạ lần đầu đối với xe bán tải, xe VAN sẽ tăng ít nhất 3 lần.

Tin khác