Xe và con số - Những con số thống kê về thị trường xe, số lượng ô tô, xe máy bán ra. Con số thống kê về kỹ thuật, tốc độ, mức độ tăng trưởng xe.

Xe và con số

Những con số thống kê về thị trường xe, số lượng ô tô, xe máy bán ra. Con số thống kê về kỹ thuật, tốc độ, mức độ tăng trưởng xe.