Xe Concept - Thông tin ra mắt, hình ảnh, bài viết, đánh giá, cảm nhận các mẫu xe ý tưởng (concept). Thiết kế, nội thất, ngoại thất, vận hành, tiện ích, an toàn của các mẫu xe concept.

Hashtag: Xe Concept

Thông tin ra mắt, hình ảnh, bài viết, đánh giá, cảm nhận các mẫu xe ý tưởng (concept). Thiết kế, nội thất, ngoại thất, vận hành, tiện ích, an toàn của các mẫu xe concept.